Lidt historie om Kangerlussuaq

Mit Kangerlussuaq .


Kangerlussuaqs historie.     På Svenska nedan:

"Kangerlussuaq" er Grønlandsk for "Store Fjord".
Kangerlussuaq var oprindeligt en amerikansk luftbase anlagt i 1941 under navnet Blue West 8. Men som følge af den teknologiske udvikling mistede basen sin militære betydning og blev i 1990'erne overdraget til Grønlands Hjemmestyre. I dag er Kangerlussuaq lufthavn indfaldsporten til det meste af Grønland og arbejdsplads for hovedparten af de ca. 500 indbyggere.
 
Naturoplevelser i høj klasse.
Kangerlussuaq ligger ved bunden af en 180 kilometer lang fjord af samme navn, som passende nok betyder "den lange fjord". Blot et par kilometer fra Kangerlussuaqs lufthavn kan du opleve nogle af områdets ca. 5.000
moskusokser på en moskussafari , under en vandretur eller på en lejet mountainbike.
 
Nordlys i verdensklasse.
Kangerlussuaq har et meget stabilt klima med varme, tørre somre og kolde, klare vinterdage, som byder på
hundeslædeture og ikke mindst nordlys
. Med omkring 300 dage om året med klar himmel er Kangerlussuaq et af de steder i verden, der er størst chance for at se nordlys.

Historie.
Kangerlussuaq, der oprindeligt er kendt som Bluie West Eight blev stiftet den 7. oktober 1941, ved den østlige ende af Kangerlussuaq fjorden, under ledelse af oberst Bernt Balchen af United States Army Air Forces (USAAF).   Inuit fangerfolket der ofte besøgte Kangerlussuaq,  synes aldrig at der har været en Inuit løsning på stedet. 

Da Danmark blev besat af Tyskland under Anden Verdenskrig, "invaderede" Amerikanske styrker Grønland og byggede flere baser i landet, hvoraf de største blev "Blue West One" i Narsarsuaq i det sydlige Grønland og "Blue West Eight", ved Kangerlussuaq fjorden.

Basen kom kortvarigt under Dansk kontrol i 1950, men efter  bekymringerne om den kolde krig, indgik man en ny aftale med USA om at genåbne "Blue West Eight" op under navnet "Sondrestrom Airbase" den 27. april 1951.

Den fungerede som en af de "Distant Early Warning Line" baser og fungerede som en forsyningsbase for andre "tidlig varslings" faciliteter. Efter faldet af Sovjetunionen blev nytten af basen stærkt formindsket og det sidste US Air Force personale forlod basen den 30. september 1992. Basen kom senere under det Grønlandske hjemmestyres kontrol og fik sit første Grønlandske navn, Kangerlussuaq. Denne lufthavn og Bluie West One i Narsarsuaq er nu Grønland's bedst udstyrede lufthavne. Næsten alle af de permanente strukturer i byen blev bygget under den Amerikanske besættelse af området.
 
Kangerlussuaq ligger dybest inde i den 180 km lange fjord, ved enden af Qinnguata Kuussua flodmundingen. Vest for Kangerlussuaq er der et sammenløb af Qinnguata Kuussua og Akuliarusiarsuup Kuua, de to store regionale floder i dalen, hvor der er danne store kviksandssletter.  Begge floder tager deres udspring i Russell-gletsjeren. Kanten af bræen er let tilgængelige og er en stor turistattraktion i Kangerlussuaq, med indlandsisens kant i Isunngua højlandet,  nordøst for Russell-gletsjeren.
 
Klimaet i Kangerlussuaq er meget populært blandt turister, da der er meget lidt nedbør. Men den bedste tid for besøg, er efter min mening tidlig på sommeren i maj og tidlig juni, på grund af de utrolig mange myg der invaderer dalen senere i foråret om sommeren. Kommer man senere på året, er et godt råd at bade sig i myggespray fra morgenstunden, hvis ikke Du vil ligne en nålepude og have det som et kradsebrædt. Tidligt på året kan Du nyde omgivelserne uden de store myggejagter.

Der er en forskningsstation i området, der beskæftiger sig med ionosfæren og anden atmosfærisk forskning.  Det er kendt som "Sondrestrom Upper Atmospheric Research Facility", som ligger omkring 15 km vest for Kangerlussuaq. Det er bedre kendt af de lokale som "Kellyville". Det drives af "SRI International" for det Amerikanske "National Science Foundation" og Dansk Meteorologisk Institut. Denne facilitet er vært for mere end 20 måleinstallationer, hvoraf størstedelen giver unikke oplysninger om den arktiske øvre atmosfære. Den centrale instrument af anlægget er en L-båndet "scatter" (IS) radar med en 32 m (diameter) fuldt styrbar antenne. Det har været i drift siden den blev transporteret fra Alaska til Kangerlussuaq i 1983 og der fortsætter med at være i høj efterspørgsel på oplysninger, som det videnskabelige samfund har brug for.

Kangerlussuaq er et spændende sted at besøge fordi der er så mange helt anderledes ting end i hverdagen hjemme i Danmark.  Rejs derop på hotel-, hytte-, vandrehjems- eller teltrejse, find en lokal guide og oplev naturen og dyrene på nær hold. Det bliver helt sikkert en rejse for livet.

Rejs afsted på en fantastisk tur Du sent vil glemme !

Klik på de blå tekster foroven i "historien
".
______________________________

PÅ SVENSKA .. Kangerlussuaqs historia.

"Kangerlussuaq" är Grönländska för "Den långa fjorden".
Kangerlussuaq var ursprungligen en Amerikansk flygbas byggd år 1941 under namnet Blue West 8. Men som en följd av teknisk utveckling basen har förlorat sin militära betydelse och blev på 1990-talet överfördes till Grönland. Idag, är Kangerlussuaq flygplats "port" för det mesta av Grönland och arbetsplatser för de flesta av de ca. 500 invånare.
 
Naturupplevelser i hög klass.
Kangerlussuaq ligger på botten av en 180 kilometer lång fjord med samma namn, som lämpligt nog betyder "den långa fjorden". Bara några kilometer från Kangerlussuaq flygplats, kan du uppleva några av områdets kring. 5.000 myskoxar på en myskoxe safari, med en vandring eller på en hyrd mountainbike. 
  
Norrsken i världen.
Kangerlussuaq har ett mycket stabilt klimat med varma, torra somrar och kalla, klara vinterdagar, som erbjuder hundspann turer och särskilt norrsken. Med över 300 dagar per år med klar himmel Kangerlussuaq är en av de platser i världen som är mest sannolikt att se norrsken.

Historia.
Kangerlussuaq, ursprungligen känd som "Blue West Eight" bildades den 7. Oktober 1941, vid den östra änden av Kangerlussuaq Fjord, under ledning av överste Bernt Balch av United States Army Air Forces (USAAF).  Inuit invånera (fångara) som ofta besökte Kangerlussuaq, tycks aldrig ha varit en inuiterna lösning på plats.

När Danmark ockuperades av Tyskland under andra världskriget, "invaderade" de Amerikanska styrkorna Grönland och byggt flera baser i landet, varav den största var "Blue West One" i Narsarsuaq på södra Grönland, och "Blue West Eight" vid Kangerlussuaq fjord.

Basen kom snabbt under Dansk kontroll år 1950, men efter oro över det kalla kriget, träffades ett nytt avtal med USA för att återuppta "Blue West Eight" upp under namnet "Sondrestrom Airbase" 27. April 1951.

Den fungerade som en av de "Distant Early Warning Line"  baser och tjänade som en leverans bas för de andra "Early warning" anläggningar. Efter nedgången av Sovjetunionen var nyttan av basen starkt begränsad och sista USAF personal lämnade basan 30. September 1992.  Basen kom senare under Grönlands kontroll och fick sin första Grönländska namn igen, Kangerlussuaq.  Denna flygplats och "Blue West One" i Narsarsuaq är nu Grönlands bäst utrustade flygplatser. Nästan alla av de permanenta strukturerna i staden byggdes under den Amerikanska ockupationen av området.
 
Kangerlussuaq ligger djupt inne i den 180 km långa fjorden, i slutet av Qinnguata Kuussua mynningan. Väster om Kangerlussuaq är en sammanflödet av Qinnguata Kuussua och Akuliarusiarsuup Kuua, de två stora regionala floder i dalen, där det finns stora kvicksand slätter. Båda floderna tar sin källa i Russell Glacier.  Kanten av glaciären är lättillgängligt och är en stor turistattraktion i Kangerlussuaq, med iskanten i Isunngua höglandet, nordost om Russell glaciären.
 
Klimatet i Kangerlussuaq är mycket populärt bland turister, eftersom det finns mycket lite regn. Men den bästa tiden att besöka är enligt min uppfattning, i början av sommaren från maj till juni på grund av det otroligt många myggor som invaderar dalen. Om du anländer senare i året,  är goda råd att bada i myggmedel på morgonen, om du inte kommer att se ut som en nåldyna och ha det som en kradsebrædt. I början av året kan du njuta av omgivningarna utan större myggjagter.  Lite kaltt men rigtig bra, tro mig ! 

Det finns en forskningsstation där beskætiger med jonosfären och andra stämningsfulla forskning. Det är känt som "Sondrestrom Upper Atmospheric Research Facility", som ligger ungefär 15 km väster om Kangerlussuaq. Det är mer känd bland lokalbefolkningen som "Kellyville". Det drivs av "SRI International" för USA: s "National Science Foundation" och det Danska meteorologiska institutet. Der fins mer än 20 mätnings anläggningar, varav de flesta ger unik information om den arktiska övre atmosfären.  Det viktigaste verktyget på webbplatsen är ett L-band "scatter" (IS) radar med en 32 m (diameter) fullt styrbara antenn. Det har varit verksamt sedan den transporterats från Alaska till Kangerlussuaq i 1983 och där fortsätter att vara stor efterfrågan på information från forskarsamhället här.

Kangerlussuaq är en spännande plats att besöka eftersom det finns så många helt andra saker än i vardagslivet hemma i Sverige.  Book Dit resa med hotell, stugor, vandrarhem eller en camping resa. Hitta en lokal guide och njuta av natur och djur på nära håll. Det kommer säkerligen att bli en resa för livet.

Res ut på en fantastisk resa,  du kommer ihåg länge sen!



Skiltet i Kangerlussuaq med afstande ud i verden.

Nyeste kommentarer

09.09 | 08:18

Hej Flemming
Takker for ordene.. Altid rart at høre fra een der har været nordpå og fået de ubetalelige oplevelser Grønland er og bliver.
Hyg en masse - Sven

08.09 | 17:05

Hej Sven
super god side, har flere gange været på Thule Basen og Station Nord samt 300 km nord for st. Nord på US icecamp, billiant Ice DK C130

18.05 | 19:46

Styrke treaner du stadig med en last bil fealg hahahaha
Hi Sven. Haaber vi sees igen. Teanker paa at flytte tilbage til DK.

15.04 | 20:34

Hej Daniel..
Jeg har ingen anelse om hvad Du taler om, så nej, jeg sælger ikke klistermærker.
Há det super
Mvh. www - sven-hansen . dk